Ko'chmas mulk Agentligi

Ko’chmas mulk Agentligi

Telefonlar: +998 97 426 5656, +998 90 640 1800 Manzil: Namangan sh., 5-mkrn., G’alaba k-si Telefonlar: +998 97 426 5656 +998 90 640 1800 Manzil: Namangan sh., 5-mkrn., G’alaba

Аптека

“BMD” Ko’chmas mulk agentligi

Manzil: Namangan sh., 6-mkrn., Kukumboyshox k-si Tel: +998 69 232 1600 Telefon: +998 69 232 1600 Manzil: Namangan sh., 6-mkrn., Kukumboyshox k-si

Кондитерский дом-кафе "Tort Land"

KO’CHMAS MULK AGENTLIGI

Manzil: Namangan sh., A.Raximov k-si. 13-uy. Tel: +998 69 228 5554, +998 95 301 0550 Telefon: +998 69 228 5554 +998 95 301 0550 Manzil: Namangan